تارنمای رسمی سومین همایش سراسری توانمندی های علمی و پژوهشی نابینایان و کم بینایان

آیکون ثبت نام

ثبت نام و ارسال اثر

از این بخش می توانید در همایش شرکت و آثار خود را ارسال نمایید

آیکون پیگیری

پیگیری

از این بخش می توانید پذیرش آثار خود را با کد رهگیری پیگیری نمایید

آیکون تابلو اعلانات

تابلو اعلانات

آخرین اطلاعیه ها و خبرهای همایش

آیکون آثار پذیرفته شده

آثار پذیرفته شده

لیست و مشخصات آثار پذیرفته شده در همایش