تارنمای رسمی جشنواره استانی  آوا و نما موسسه نابینایان توانگران کارآفرین شیراز

آیکون ثبت نام

ثبت نام و ارسال اثر

از این بخش می توانید در جشنواره شرکت و آثار خود را ارسال نمایید

آیکون پیگیری

پیگیری

از این بخش می توانید پذیرش آثار خود را با کد رهگیری پیگیری نمایید

آیکون تابلو اعلانات

تابلو اعلانات

آخرین اطلاعیه ها و خبرهای جشنواره

آیکون آثار پذیرفته شده

آثار پذیرفته شده

لیست و مشخصات آثار پذیرفته شده در جشنواره