مرحله1 از2

فرم ثبت نام جشنواره آوا و نما ( بخش عکس )

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است

کد ملی 10 رقمی خود را بدون فاصله وارد نمایید

/ / ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است

بدیهی است پذیرش اثر در بخش عکس جشنواره از شرکت کنندگان نابینا امکان پذیر نخواهد بود.
ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است

تنها عکس هایی با فرمت jpg و حداکثر حجم 400 کیلوبایت

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است

تنها عکس هایی با فرمت jpg و حداکثر حجم 5 مگابایت

ورودی نامعتبر است

تنها عکس هایی با فرمت jpg و حداکثر حجم 5 مگابایت

ورودی نامعتبر است

تنها عکس هایی با فرمت jpg و حداکثر حجم 5 مگابایت

توجه شود که ثبت نام شما زمانی به پایان میرسد که کد رهگیری دریافت نمایید.
زمان ارسال فرم به حجم اثر ( فایل ) ارسالی شما بستگی دارد لطفا تا دریافت کد رهگیری شکیبا باشید.