فرم ثبت‌نام متقاضیان شرکت در بخش آثار تألیفی و یا ترجمه شده

اینجانب

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است

/ / ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است

کد ملی 10 رقمی خود را بدون فاصله وارد نمایید

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است

با اطلاع و آگاهی کامل، تقاضای شرکت در این همایش و برنامه‌های جانبی آن را دارم.

سوابق تحصیلی

ورودی نامعتبر است

سوابق دوره کارشناسی

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است

سوابق دوره کارشناسی ارشد

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است

سوابق دوره دکتری

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است

اطلاعات اثر ارسالی

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است

مشخصات چاپ اول

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است

مشخصات آخرین چاپ ( در صورت موجود )

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است

بارگذاری مدارک هویتی شامل : تصویر نخستین برگ شناسنامه و کارت ملی، تصویر کارت معلولیت، تصویر آخرین مدرک تحصیلی ، تصویر عکس پرسنلی.

فرمت مدارک هویتی ارسالی باید zip و با حداکثر حجم 5 مگابایت باشد.

در قالب فایل ZIP با حجم حداکثر 5 مگابایت

بارگذاری اثر تألیفی و یا ترجمه شده

فرمت اثر ارسالی باید pdf و با حداکثر حجم 20 مگابایت باشد.

در قالب فایل PDF با حداکثر حجم 20 مگابایت.

توجه شود که ثبت نام شما زمانی به پایان میرسد که کد رهگیری دریافت نمایید.
زمان ارسال فرم به حجم اثر ( فایل ) ارسالی شما بستگی دارد لطفا تا دریافت کد رهگیری شکیبا باشید.