فرم ثبت نام آنلاین پایان نامه های ارشد و دکتری هدایت شده توسط اساتید نابینا و کم بینا

اینجانب

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است

/ / ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است

کد ملی 10 رقمی خود را بدون فاصله وارد نمایید

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است

با اطلاع و آگاهی کامل، تقاضای شرکت در این همایش و برنامه‌های جانبی آن را دارم.

سوابق تحصیلی

ورودی نامعتبر است

سوابق دوره کارشناسی

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است

سوابق دوره کارشناسی ارشد

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است

سوابق دوره دکتری

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است

اطلاعات اثر ارسالی

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است

بارگذاری مدارک هویتی شامل : تصویر نخستین برگ شناسنامه و کارت ملی، تصویر کارت معلولیت، تصویر آخرین مدرک تحصیلی ، تصویر عکس پرسنلی.

ورودی نامعتبر است

در قالب فایل ZIP با حجم حداکثر 3 مگابایت

بارگذاری پایان نامه

ورودی نامعتبر است

در قالب فایل PDF با حداکثر حجم 10 مگابایت.

توجه شود که ثبت نام شما زمانی به پایان میرسد که کد رهگیری دریافت نمایید.
زمان ارسال فرم به حجم اثر ( فایل ) ارسالی شما بستگی دارد لطفا تا دریافت کد رهگیری شکیبا باشید.